Tượng phật thiền định kèm đế nến tặng 10 cốc nến bơ - Mani Decor

Còn hàng

959.800₫
Tượng phật thiền kèm đế nến tặng 10 cốc nến bơ - Mani Decor THÔNG TIN SẢN PHẨM: Một set gồm: Tượng Phật thiền: Thiền là hình thức đang tập luyện để con người có thể ổn định tinh thần, giúp bớt căng thẳng mệt mỏi. Nên tượng phật thiền mang ý nghĩa giúp cho gia chủ ngôi nhà luôn giữ được tâm ổn định, thanh tịnh. - Kích thước: 21,5 x 27,5 x 25 cm Đế nến hình bán nguyệt, cốc đựng nến. - Kích thước đế: bán kính 35cm Tặng kèm 10 cốc nến bơ không chất hoá học, không độc hại tới sức khoẻ. CHÚNG TÔI CAM KẾT: Về sản phẩm: Cửa hàng cam kết cả về CHẤT LIỆU cũng như KIỂU DÁNG (đúng với những gì được nêu bật trong phần mô tả sản phẩm, 99% GIỐNG ẢNH) Về dịch vụ đi kèm: - Đội ngũ tư vấn với hiểu biết về Phật pháp, phong thuỷ sẽ tư vấn miễn phí về ý nghĩa, phong thuỷ, không gian đặt sản phẩm phù hợp cho quý khách. - Bảo hành đổi mới 100% cho mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển và cho mọi lỗi nguyên nhân từ phía đơn vị sản xuất và cửa hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua. - Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng có giá trị lớn hơn 2.000.000đ Mani Decor - Góc nhỏ bình an Hotline: 0975806890 #tuongphat #tuong_phat #Tuongphat #Tuong_phat #tuongdecor #tuong_decor #tuongtrangtri #tuong_trang_tri #Tuongdecor #Tuong_decor #TuongPhat #Tuong_Phat #Decor #Decor #dodecor #do_decor #Tuong #Tuong #dodecorphongkhach #do_decor_phong_khach #Dodecor #Do_decor #decor #decor #decortuong #decor_tuong #tuongphattrangtribeca #tuong_phat_trang_tri_be_ca #dodecorphong #do_decor_phong #trangtriphongkhach #trang_tri_phong_khach #tuongphatquanam #tuong_phat_quan_am #tuongtrangtri #tuong_trang_tri #Decortuong #Decor_tuong #tuongphatadida #tuong_phat_a_di_da #decorbanlamviec #decor_ban_lam_viec #tuongphattrangtribeca #tuong_phat_trang_tri_be_ca #Tuongphat #Tuong_phat #Tuonggom #Tuong_gom #Decornha #Decor_nha #tuongphattrangtri #tuong_phat_trang_tri #tuongphatannhien #tuong_phat_an_nhien #Tuongtrangtri #Tuong_trang_tri #Trangtriphongkhach #Trang_tri_phong_khach #decortrangtri #decor_trang_tri #decorphong #decor_phong #tuongphat #tuong_phat #Dodecorphong #Do_decor_phong #tuonggom #tuong_gom #tuong #tuong #tuongannhien #tuong_an_nhien #decorphongnguphukientrangtri #decor_phong_ngu_phu_kien_trang_tri #Decortrangtri #Decor_trang_tri #tuongphatthichca #tuong_phat_thich_ca #tuongbonsu #tuong_bon_su #tuongquanam #tuong_quan_am #Tuongdong #Tuong_dong #Tuongphattrangtri #Tuong_phat_trang_tri #Tuongphatdecor #Tuong_phat_decor #Tuongannhien #Tuong_an_nhien #Tuongphatgom #Tuong_phat_gom #tuongphatduocsu #tuong_phat_duoc_su #tuongdong #tuong_dong #tuongphatannhien #tuong_phat_an_nhien #tuongdong #tuong_dong #tuongphatduocsu #tuong_phat_duoc_su #Tuongphatgo #Tuong_phat_go #tuongdecorphongkhach #tuong_decor_phong_khach #Tuongbonsu #Tuong_bon_su #tuongphatthichca #tuong_phat_thich_ca #tuongphatgom #tuong_phat_gom #Tuongphatadida #Tuong_phat_a_di_da #decortuong #decor_tuong #tuongphatdecor #tuong_phat_decor
Tượng phật thiền kèm đế nến tặng 10 cốc nến bơ - Mani Decor THÔNG TIN SẢN PHẨM: Một set gồm: Tượng Phật thiền: Thiền là hình thức đang tập luyện để con người có thể ổn định tinh thần, giúp bớt căng thẳng mệt mỏi. Nên tượng phật thiền mang ý nghĩa giúp cho gia chủ ngôi nhà luôn giữ được tâm ổn định, thanh tịnh. - Kích thước: 21,5 x 27,5 x 25 cm Đế nến hình bán nguyệt, cốc đựng nến. - Kích thước đế: bán kính 35cm Tặng kèm 10 cốc nến bơ không chất hoá học, không độc hại tới sức khoẻ. CHÚNG TÔI CAM KẾT: Về sản phẩm: Cửa hàng cam kết cả về CHẤT LIỆU cũng như KIỂU DÁNG (đúng với những gì được nêu bật trong phần mô tả sản phẩm, 99% GIỐNG ẢNH) Về dịch vụ đi kèm: - Đội ngũ tư vấn với hiểu biết về Phật pháp, phong thuỷ sẽ tư vấn miễn phí về ý nghĩa, phong thuỷ, không gian đặt sản phẩm phù hợp cho quý khách. - Bảo hành đổi mới 100% cho mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển và cho mọi lỗi nguyên nhân từ phía đơn vị sản xuất và cửa hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua. - Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng có giá trị lớn hơn 2.000.000đ Mani Decor - Góc nhỏ bình an Hotline: 0975806890 #tuongphat #tuong_phat #Tuongphat #Tuong_phat #tuongdecor #tuong_decor #tuongtrangtri #tuong_trang_tri #Tuongdecor #Tuong_decor #TuongPhat #Tuong_Phat #Decor #Decor #dodecor #do_decor #Tuong #Tuong #dodecorphongkhach #do_decor_phong_khach #Dodecor #Do_decor #decor #decor #decortuong #decor_tuong #tuongphattrangtribeca #tuong_phat_trang_tri_be_ca #dodecorphong #do_decor_phong #trangtriphongkhach #trang_tri_phong_khach #tuongphatquanam #tuong_phat_quan_am #tuongtrangtri #tuong_trang_tri #Decortuong #Decor_tuong #tuongphatadida #tuong_phat_a_di_da #decorbanlamviec #decor_ban_lam_viec #tuongphattrangtribeca #tuong_phat_trang_tri_be_ca #Tuongphat #Tuong_phat #Tuonggom #Tuong_gom #Decornha #Decor_nha #tuongphattrangtri #tuong_phat_trang_tri #tuongphatannhien #tuong_phat_an_nhien #Tuongtrangtri #Tuong_trang_tri #Trangtriphongkhach #Trang_tri_phong_khach #decortrangtri #decor_trang_tri #decorphong #decor_phong #tuongphat #tuong_phat #Dodecorphong #Do_decor_phong #tuonggom #tuong_gom #tuong #tuong #tuongannhien #tuong_an_nhien #decorphongnguphukientrangtri #decor_phong_ngu_phu_kien_trang_tri #Decortrangtri #Decor_trang_tri #tuongphatthichca #tuong_phat_thich_ca #tuongbonsu #tuong_bon_su #tuongquanam #tuong_quan_am #Tuongdong #Tuong_dong #Tuongphattrangtri #Tuong_phat_trang_tri #Tuongphatdecor #Tuong_phat_decor #Tuongannhien #Tuong_an_nhien #Tuongphatgom #Tuong_phat_gom #tuongphatduocsu #tuong_phat_duoc_su #tuongdong #tuong_dong #tuongphatannhien #tuong_phat_an_nhien #tuongdong #tuong_dong #tuongphatduocsu #tuong_phat_duoc_su #Tuongphatgo #Tuong_phat_go #tuongdecorphongkhach #tuong_decor_phong_khach #Tuongbonsu #Tuong_bon_su #tuongphatthichca #tuong_phat_thich_ca #tuongphatgom #tuong_phat_gom #Tuongphatadida #Tuong_phat_a_di_da #decortuong #decor_tuong #tuongphatdecor #tuong_phat_decor
Đang cập nhật
Liên hệ qua Zalo