Tượng phật an nhiên giả đồng decor trang trí nhà cửa, sân vườn - MANI DECOR

Còn hàng

874.000₫
Tượng phật an nhiên giả đồng decor trang trí nhà cửa, sân vườn - MANI DECOR THÔNG TIN SẢN PHẨM: Chất liệu: Composite cao cấp Kích thước: 23cm Màu sắc: Màu đồng Mani Decor CAM KẾT: - Về sản phẩm: Cửa hàng cam kết cả về CHẤT LIỆU cũng như KIỂU DÁNG (đúng với những gì được nêu bật trong phần mô tả sản phẩm, 99% GIỐNG ẢNH). - Về dịch vụ đi kèm: Cửa hàng tư vấn miễn phí về phong thuỷ, không gian đặt tượng cho khách hàng và bảo hành 1 đổi 1 cho mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển (sản phẩm bị rơi vỡ, sứt, méo,… trong quá trình vận chuyển, khách hàng được đổi mới hoàn toàn) - Thời gian chuẩn bị hàng: Hàng có sẵn, thời gian chuẩn bị tối ưu nhất. Vì sao nhìn tượng An Nhiên lại thấy nhẹ nhàng? Sống giữa cuộc đời đầy áp lực, quá nhiều thứ phải làm, phải đạt được, thất vọng với bản thân. Chúng ta cần những phút giây nghỉ ngơi thật sự, thả lỏng để mọi thứ tự nhiên diễn ra theo kiểu của nó! Nhờ đó mình có sự phục hồi năng lượng và sáng suốt giữa guồng quay nhanh chóng của cuộc đời này! Nếu bạn có một góc an nhiên trong nhà, trên bàn làm việc... sẽ nhắc mình về việc hãy nghỉ ngơi và tận hưởng. Không có việc gì phải quá căng thẳng cả. -- Mani Decor - Góc nhỏ bình an #mani #manidecor #mani_decor #tuongannhien #tuong_an_nhien #tuongphatannhien #tuong_phat_an_nhien #decor #decor #trangtrinhacua #trang_tri_nha_cua #tuongtrangtri #tuong_trang_tri #trangtri #trang_tri #trangtrinha #trang_tri_nha #tuong #tuong #tuongphat #tuong_phat #dothocung #do_tho_cung #tuongphatduocsu #tuong_phat_duoc_su #duoc_su #duocsu #duocsuluuly #duoc_su_luu_ly #dophongthuy #do_phong_thuy #dotho #do_tho #tuongquanam #tuong_quan_am #tuongdiatangvuongbotat #tuong_dia_tang_vuong_bo_tat #tuongbotat #tuong_bo_tat #tuongphatgo #tuong_phat_go #tuongquanambotat #tuong_quan_am_bo_tat #tuongdeban #tuong_de_ban #tuonggom #tuong_gom #tuongphatdecor #tuong_phat_decor
Tượng phật an nhiên giả đồng decor trang trí nhà cửa, sân vườn - MANI DECOR THÔNG TIN SẢN PHẨM: Chất liệu: Composite cao cấp Kích thước: 23cm Màu sắc: Màu đồng Mani Decor CAM KẾT: - Về sản phẩm: Cửa hàng cam kết cả về CHẤT LIỆU cũng như KIỂU DÁNG (đúng với những gì được nêu bật trong phần mô tả sản phẩm, 99% GIỐNG ẢNH). - Về dịch vụ đi kèm: Cửa hàng tư vấn miễn phí về phong thuỷ, không gian đặt tượng cho khách hàng và bảo hành 1 đổi 1 cho mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển (sản phẩm bị rơi vỡ, sứt, méo,… trong quá trình vận chuyển, khách hàng được đổi mới hoàn toàn) - Thời gian chuẩn bị hàng: Hàng có sẵn, thời gian chuẩn bị tối ưu nhất. Vì sao nhìn tượng An Nhiên lại thấy nhẹ nhàng? Sống giữa cuộc đời đầy áp lực, quá nhiều thứ phải làm, phải đạt được, thất vọng với bản thân. Chúng ta cần những phút giây nghỉ ngơi thật sự, thả lỏng để mọi thứ tự nhiên diễn ra theo kiểu của nó! Nhờ đó mình có sự phục hồi năng lượng và sáng suốt giữa guồng quay nhanh chóng của cuộc đời này! Nếu bạn có một góc an nhiên trong nhà, trên bàn làm việc... sẽ nhắc mình về việc hãy nghỉ ngơi và tận hưởng. Không có việc gì phải quá căng thẳng cả. -- Mani Decor - Góc nhỏ bình an #mani #manidecor #mani_decor #tuongannhien #tuong_an_nhien #tuongphatannhien #tuong_phat_an_nhien #decor #decor #trangtrinhacua #trang_tri_nha_cua #tuongtrangtri #tuong_trang_tri #trangtri #trang_tri #trangtrinha #trang_tri_nha #tuong #tuong #tuongphat #tuong_phat #dothocung #do_tho_cung #tuongphatduocsu #tuong_phat_duoc_su #duoc_su #duocsu #duocsuluuly #duoc_su_luu_ly #dophongthuy #do_phong_thuy #dotho #do_tho #tuongquanam #tuong_quan_am #tuongdiatangvuongbotat #tuong_dia_tang_vuong_bo_tat #tuongbotat #tuong_bo_tat #tuongphatgo #tuong_phat_go #tuongquanambotat #tuong_quan_am_bo_tat #tuongdeban #tuong_de_ban #tuonggom #tuong_gom #tuongphatdecor #tuong_phat_decor
Đang cập nhật
Liên hệ qua Zalo